Müügitingimused

(internetipoe kasutusleping)

InkoPlus OÜ (edaspidi „Teenuse Osutaja“) ja klient, kes vormistab InkoPlus e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi „Teenuse Kasutaja“), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi „Kasutusleping“).

Üldine

 • inkoplus.ee/uriinipidamatus/ (edaspidi „E-pood“) on Teenuse Osutaja poolt loodud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse Kasutajale.
 • inkoplus.ee on Teenuse Оsutajale registreeritud domeen.
 • Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 • Teenuse Оsutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
 • Teenuse Оsutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest kirjalikult e-posti teel Teenuse Kasutajale.

Hinnad

 • Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes, mis sisaldavad käibemaksu vastavalt tootegrupile, kas  20% või 9%
 • Teenuse Оsutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Teenuse Kasutaja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub Teenuse Osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 • Kui mingil E-poes näidatud tootel ei ole hind märgitud, siis antud toode ei ole hetkel kättesaadav.

Tooted ja ostu sooritamine

 • Kõik laos olevad tooted tarnitakse vastavalt määratud ajale.
 • Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 • Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.
 • Teenuse Kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefon, maakond, linn, postiindeks, telefoninumber, email, kättesaamise viis) ning tasub toodete eest ostu sooritamisel arve alusel.
 • Teenuse Kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse Osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 • Teenuse Osutaja teostab müügi pärast E-poe kaudu tellimuse esitamist ning selle eest tasumist. Peale tellimuse vormistamist saadetakse Teenuse Kasutajale e-mailile tellimuse kinnitus. Käesolev Kasutusleping loetakse sõlmituks arvates kliendi ostu kinnitamisest e-poes.

Kohaletoimetamise tingimused

 • Peale käesoleva lepingu jõustumist toimetatakse tooted Teenuse Kasutajale kohale tellimuse vormistamisel sisestatud andmetest lähtuvalt või Teenuse Kasutaja tuleb nendele järele OÜ Medi Plus Estonia OÜ Kauplusesse (Ehitajate tee 27 Tallinn, Eesti).
 • Kaubad toimetatakse Teenuse Kasutajani Eesti piires pakiaoutomadi vahendusel. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teenuse Osutaja ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teenuse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest

Tagastusõigus

 • E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus kauba kätte saamisest, kui toode ei ole kasutatud ega proovitud.
 • Kui Teenuse Kasutaja sai vale või halva kvaliteediga toote või tooted, kohustub Teenuse Kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse Osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-postile info@inkoplus.ee. Emaili tuleb märkida tellimuse number ja tellimuse esitamise kuupäev ning pretensioonid. Teenuse Osutaja korraldab ametijuurdluse ning kui ilmneb, et Teenuse osutajal on õigus ning on ilmne tarnitud toote viga Teenuse Osutaja süül, hüvitab viimane Teenuse Kasutajale toote või toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.
 • Kui Teenuse Kasutaja sai pakiautomaadist kauba vigastatud pakendis ning selle tagajärjel said kannatada ka pakendis olev toode või tooted, mis muutusid kasutamiseks mittekõlblikeks, ning see on tõestatud vastavalt Kasutuslepingu punktile 4.5., siis Teenuse Kasutaja tagastab rikutud toote või tooted ning Teenuse Osutaja hüvitab Teenuse Kasutajale nimetatud toote või toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.

Vastutus

 • Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Teenuse Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 • Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 • Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele
 • Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.

Erimeelsused

 • Teenuse Kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
 • Teenuse Kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse Osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 • Teenuse Osutaja ei vastuta Teenuse Kasutajale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse Osutaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Teenuse Osutaja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Kasutamistingimused

 • Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse Kasutajale kohustuslik.
 • Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega”, nõustub Teenuse Kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.

Isikuandmed ja nende kasutamine

 • Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Teenuse Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 • Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 • Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 • Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.